logo
menu icon

Polityka Prywatności JudgeMate.com

Właściciel Platformy

Właścicielem platformy JudgeMate jest firma Kapros prowadzona przez Kacpra Szymańskiego. Kapros jest odpowiedzialna za treść platformy JudgeMate oraz za przetwarzanie informacji zgromadzonych na tej platformie. JudgeMate służy właścicielowi oraz innym podmiotom, które nabyły prawo do korzystania z platformy, do organizacji i zarządzania procesem oceny wyników w ramach prowadzonych zawodów sportowych.

Źródła danych przetwarzanych na platformie JudgeMate to:


  • Platforma rejestracji uczestników, gdzie zawodnicy, zakładając swoje konta, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zarówno na potrzeby oceny wyników, jak i publikacji wyników zawodów.
  • Biuro zawodów sportowych, gdzie zawodnicy, rejestrując się na zawody, wyrażają pisemną zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
  • Import danych osobowych od organizatorów imprez sportowych, którzy samodzielnie przeprowadzili zapisy na zawody i uzyskali zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników.

JudgeMate przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych, stosowane są różne środki ochrony, a dane są regularnie kontrolowane i archiwizowane. Dostęp do danych osobowych uczestników jest ograniczony i możliwy jedynie dla pracowników, dla których jest to niezbędne do wykonania ich obowiązków związanych z procesem oceny i publikacji wyników zawodów.

W kontekście RODO, obowiązującego od 25 maja 2018 roku, przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administrator danych osobowych platformy JudgeMate to firma Kapros, prowadzona przez Kacpra Szymańskiego, z siedzibą przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 32a, 05-500 Piaseczno.

Kontakt

W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych firmy Kapros, za pośrednictwem adresu e-mail: contact.judgemate@gmail.com.

Dane Osobowe

Na platformie JudgeMate przetwarzane są następujące dane osobowe: Publiczne: Imię i nazwisko, płeć, miasto, numer startowy, narodowość, kategoria wiekowa, klub, wyniki sportowe, avatar. Dostępne dla administratora: Adres e-mail, numer telefonu, zarejestrowane wyniki. Użytkownicy mają możliwość wglądu i edycji swoich danych osobowych. Istnieje również możliwość ich usunięcia na wniosek użytkownika.

Cel i Podstawa Prawna Przetwarzania Danych Osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO i polską ustawą o ochronie danych osobowych. Celem przetwarzania jest wyświetlanie wyników zawodów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz na podstawie wyrażonej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Konieczność Podawania Danych Osobowych

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do: dostępu do swoich danych, ich edycji, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wnioskowania o usunięcie zgody na przetwarzanie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) oraz składania skarg do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki Cookies

  • Pliki cookies, znane również jako „ciasteczka”, to dane informatyczne, przede wszystkim tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika platformy JudgeMate. Zawierają one zazwyczaj nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu oraz unikalny numer.
  • Operator platformy JudgeMate jest podmiotem umieszczającym i uzyskującym dostęp do plików cookies na urządzeniu użytkownika.
  • Cele wykorzystania plików cookies:
  • Tworzenie statystyk w celu zrozumienia, jak użytkownicy korzystają z witryny, co umożliwia optymalizację jej struktury i zawartości.
  • Utrzymanie sesji zalogowanego administratora, eliminując potrzebę ponownego logowania na każdej podstronie.
  • W ramach platformy JudgeMate wykorzystywane są dwa główne typy cookies: „sesyjne” (tymczasowe, znikające po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki) oraz „stałe” (zachowane przez określony czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika).

Przechowywanie Danych Osobowych

Dane osobowe użytkowników JudgeMate są bezpiecznie przechowywane przez cały czas działania platformy. Mogą zostać usunięte na wniosek użytkownika, który wyrazi życzenie „bycia zapomnianym”.